Det är tänkt att Gripenbergs BK ska bygga ett större klubbhus jämfört med den gamla lokalen som eldhärjades och revs i början av året.

– Vi fick avslag om att bygga en ny klubbstuga vid den gamla tomten och nu hoppas vi att det här förslaget går igenom, säger Leif Andersson, ordförande i Gripenbergs BK.

Köpt mark

Den gamla klubbstugan blev totalförstörd vid en brand den 10 januari. Sedan dess har klubbens medlemmar jobbat aktivt för att få till en bra lösning.

– Vi har köpt en bit mark av en privatperson för en billig peng. Det är väldigt många som är måna om klubben och gett sitt stöd.

I mitten av juli skickade GBK in en ansökan om ett bygglov och ett beslut väntas tas den 20 augusti när bygg- och miljönämnden har sammanträde.

– Vi var trångbodda i den gamla klubbstugan och nu vill vi bygga en större lokal på 315 kvadratmeter. Det kan jämföras med den gamla klubbstugan som låg på 220 kvadratmeter.

Extra kostnad

För Gripenbergs BK är det en fördel att ha en klubbstuga lite närmare planen, samtidigt som det innebär en extra kostnad för klubben att schakta ur området.

Klubbstugan ska ligga till vänster om den nuvarande A-planen vid lekplatsen.

– Det krävs även en ny anslutningsväg för vatten och avlopp, men det finns möjlighet att göra en del arbete själva i klubben. Försäkringsbolaget står för drygt två tredjedelar av kostnaden för en ny klubbstuga, säger Leif Andersson.