– Vi får förfrågningar via samtal och mejl nästan dagligen om tomtmarker. Det är ett stort intresse, säger Tom Johannesen, mark- och exploateringsansvarig på kommunen.

2016 var det rekordår med 29 ansökningar om villabygglov och intresset för att bygga nytt håller i sig.

Fram till mars i år har kommunen fått in 18 nya ansökningar om att bygga nya villor och siffran har stigit ytterligare sedan dess.

Dilemmat är att kommunala tomter blivit en bristvara.

Det är redan fullt i flera bostadsområden som Hätte, Norraby och Mostugan (Källås).

– Vi letar efter nya områden för småhustomter, det behövs fler och vi har ett par områden som kan bli aktuella, säger Tom Johannesen.

Det finns bland annat ett förslag och en detaljplan för att bygga nya villor på båda sidorna om Fröafallsvägen vid vattenverket.

Det handlar om fem-sex tomtmarker i det området.

Det kan även bli aktuellt med ytterligare kompletteringar i Norraby, ett par tomter vid den nuvarande fotbollsplanen.

Åsens hagar är ett av Tranås kommuns senaste tillskott i utbudet av byggklara tomter och det var en rejäl missräkning när det visade sig att bostadsområdet måste saneras på grund av gifter.

Nio av de 22 tomterna kommer att påverkas av saneringen, vilket innebär en försenad byggstart.

När det gäller villastatistik gällande den senaste tioårsperioden är Hätte och Norraby de två klart största områdena med vardera 43 nybyggda villor sedan 2007.

I bostadsområdet Mostugan har ett 20-tal nya villor tillkommit.

År 2008 byggdes det 28 nya villor i kommunen som följdes av ytterligare några goda byggår, innan det vände tillbaka.

2011 fick kommunen in sex ansökningar om bygglov och året därpå gick endast tre villatomter åt.

– Efter en dipp år 2012 har byggandet satt fart igen och kurvan fortsätter att peka uppåt. Jag har inte statistik på det, men 200 villor under en tioårsperiod är nog mycket i förhållandevis med andra kommuner i vår storlek, säger Ingemar Bok på kommunens Plan- och byggavdelning.