ALLIANSPARTIERNA

Det stod klart efter utfrågningen av Hultqvists statssekreterare i riksdagens försvarsutskott på torsdagen (17/8).

Försvarsministern fick informationen om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i mars 2016, men ansåg inte att statsministern behövde veta något om saken. Inte heller tog Hultqvist upp frågan i statsministerns säkerhetspolitiska råd.

Det är ett agerande som inte kan viftas bort med att de nu avgångna ministrarna, Anders Ygeman (S) och Anna Johansson (S), hade ett större ansvar.

"Det här var ännu ett tillfälle då man hade kunnat få någon förklaring till underlåtenheten att agera, men någon sådan förklaring gavs inte", konstaterade försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) efter utfrågningen.

ÄNDÅ FORTSÄTTER

Detta tycks inte minst handla om att det finns en utbredd bild av Hultqvists personliga betydelse för försvaret.

Tanken att Peter Hultqvist skulle vara en osedvanligt bra försvarsminister säger emellertid mer om hur försvaret behandlats under många år, än om försvarsministerns faktiska kvaliteter.

När Hultqvist blev försvarsminister sammanföll det med ett allmänt uppvaknande kring hur den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats.

Tidigare hade politiker som varnat för utvecklingen avfärdats som alarmistiska.

Genom omsvängningen i debatten fick Hultqvist däremot helt andra förutsättningar än sina företrädare att tala om vikten av ett trovärdigt försvar.

Det har uppskattats inom Försvarsmakten och bland försvarsdebattörer som för första gången på länge känt att det finns en minister som lyssnar på dem och talar deras språk.

SAKPOLITISKT

Få svenska politiker skulle idag betrakta försvaret som en budgetregulator. Det är något vi bör vara tacksamma för.

Peter Hultqvist har kommit att symbolisera denna förändring, men det är inte samma sak som att vara oumbärlig som försvarsminister.