I runda slängar blir alltså prislappen för Nässjö Bygg för att man inte har kunnat hålla tidplanen för den del av projektet som utgör en nybyggnation av Mogärdeskolan, cirka 2,1 miljoner kronor. För tekniska kontoret och Vetlanda kommun får också förseningen konsekvenser. Från början var tanken att både nybyggnation och renovering skulle vara färdigt vårterminen 2020. Nu blir det istället höstterminen som gäller.

– Det är viktigt att ändå säga att vi inte kastar någon skugga över själva arbetet som utförts. Kvaliteten är det inga problem med, det har vi konstaterat genom flera besiktningar under arbetets gång. Problemet ligger i dålig planering och brist på material, säger kommunens fastighetschef Joakim Öhman i en kommentar på kommunens hemsida.

Rektor Maria Sparre på Mogärdeskolan framhåller i en kommentar på samma hemsida att förseningen medför en påfrestning för både elever och personal.

– Men vi har våra lokaler och jag har en fantastisk arbetsgrupp och tillsammans hittar vi lösningar och vi vet att det kommer bli jättebra när det är färdigt. Vi sitter inte i sjön direkt och har anpassat oss bra under de omständigheter som en ombyggnation innebär, säger hon.

Relaterat till artikeln

Frågan har också behandlats politiskt. Barn- och utbildningsnämnden har begärt fortlöpande information om projektet för att kontrollera att inte byggnationen försenas ytterligare. Två andra skolor ingår i det omfattande skolprojektet, Withalaskolan och Landsbro skola.

– Det blir en osäkerhet för personal och skolledning att inte veta vilka lokaler man har, säger Monica Samuelsson (KD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Vetlanda-Posten har sökt Nässjö Byggs vd Tommy Ekedahl för en kommentar om förseningarna men har inte lyckats nå honom.