Peter Hedberg från Halmstad kommer att köra planet av modellen Saab 105, eller SK 60 som den också kallas med militär beteckning, på söndagens flygdag. Peter Hedberg är flyglärare vid Flygskolan och har SK 60 som arbetsplats även till vardags.

Totalt tillverkades SK 60 i 192 exemplar, där 40 stycken tillverkades åt Österrike. Planet är en trotjänare hos Flygvapnet sedan 150 exemplar av planet köptes in i slutet av 60-talet.

– Det är ju ett gammalt flygplan som Flygvapnet använder för skolning av nya piloter, så det kommer ju behöva bytas ut, säger arrangören Fredric Lagerquist.

Under många år har det spekulerats i om SK 60 har gjort sitt, men vilket plan som kommer att ersätta planet i framtiden återstår att se. Klart står i alla fall att det kommer att flyga på söndag när det är dags för Eksjö flygdag. Då får besökare upptäcka planet som kan komma upp i en maxfart på 890 kilometer i timmen och nå en höjd på 10 000 meter.