I december förra året startade Vårdcentralerna Bra Liv, de offentligt drivna vårdcentralerna i regionen, . Då öppnades möjligheten för patienter i länet att träffa läkare via videomöten.

Regionen var först i världen inom offentligtfinansierad sjukvård att erbjuda virtuella läkarbesök. I maj i år utökades tjänsten med sjukgymnaster.

De uppföljningar som har gjorts visar att de flesta som provat tjänsten är nöjda. Men antalet som loggat in sig är klart färre än beräknat. Hittills har 325 digitala vårdbesök gjorts. Det innebär 2-8 besök om dagen.

Det har inte gått så fort som vi trodde att ändra beteendemönster, säger Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv Nära.

Trots det låga intresset så här långt tror Ulf Österstad mycket på den nya tjänsten som ett framtida komplement till de vanliga fysiska besöken på vårdcentralerna.

Hittills är det medelålders personer, som har svårt att få ledigt från jobbet, som nyttjat tjänsten.

Vi trodde att fler småbarnsföräldrar skulle använda tjänsten, som också har svårt att få tiden att räcka till. Men vi tror att den målgruppen kommer att växa, de som är vana att sköta det mesta med sina mobiltelefoner, säger Ulf Österstad.

Videobesöken är passande för exempelvis hudåkommor, luftvägsinfektioner, och åttondedagssjukskrivningar. De är vidare lämpliga för patienter med hosta, vattkoppor etcetera för att minska smittorisken i väntrummen.

Förutom att utöka tillgängligheten för patienten ser Ulf Österstad att den digitala vårdcentralen på sikt ska att frigöra resurser till de mest sjuka på vårdcentralerna.

Ett långsiktigt mål är att det ska skapa mer tid till fysiska besök för äldre och multisjuka på vårdcentralerna, säger Ulf Österstad.

Till hösten planeras "Bra Liv Nära" att utökas med psykosociala team. Här ingår exempelvis kuratorer, psykologer, psykiatrisjuksköterskor och arbetsterapeuter. Uppgiften är att bedöma, utreda och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Den som vill boka ett digitalt besök på vårdcentralen måste först ladda mer appen "Kry". Därefter loggar man in med sitt bank-id. I appen beskriver man symtomen och det finns möjlighet att skicka bilder.

Det är möjligt att boka tid klockan 08-17 på vardagar och ett videobesök kostar lika mycket som ett ordinärt besök på vårdcentralen, det vill säga 250 kronor.