– Vi måste hitta fler platser att bygga på för säger Tom Johannesen, chef på avdelningen.

Avdelningen riktar blickarna mot Norraby, för fortsatt exploatering och en etapp fyra som snart ska namnsättas.

Arkitekt Susanna Alexandersson visar platsen. Den är belägen bakom husen som byggdes i etapp ett, där det mot skogen finns en fotbollsplan. Marken är kommunal och planen och det närmaste omgivningen kan styckas av och öppna för småhus.

– Det kan vara friliggande villor men också par- och kedjehus. Våra skisser nu är att det blir två nya rader, med gata emellan, bakom redan byggda hus vid Norrabyvägen. Tanken är att det inte ska gå längre in i skogen än vid Hamiltons väg, säger Susanna Alexandersson.

Marken sluttar upp mot skogen och i den kanten övervägs tvåvåningshus, för sjöutsikten.

Arbetet är i sin linda och om ett år beräknas ett förslag till detaljplan vara klart. Till den som eventuellt har synpunkter, säger Susanna Alexandersson:

– Vi måste tänka långsiktigt. Vi jobbar med förtätning och bor man i en stad får man räkna med förändringar.

Även intill Fröafalls vattenverk kan det avstyckas tomter framöver. Men där handlar det inte om lika många.

I Åsens hagar, den delen som inte är förorenad, har samtliga villatomter (sex stycken) hittat köpare. Av de större tomterna ”hästgårdarna” är fyra av sju sålda.

– Det är väldigt positivt, intresset är stort, säger Tom Johannesen.

Förutom Åsens hagar finns det bara enstaka tomter kvar i Murgrönan, Tostås.