Varje år rankar Svensk Solenergi landets 290 kommuner utifrån hur mycket solceller som installerats per invånare. För 2018 hamnar Aneby på plats 85. Det är 26 placeringar sämre än föregående år.

Heby i topp

Enligt rankingen ligger Aneby på 57,4 W per person. Rikssnittet är 40,3 W och överst i solcellstoppen, med 205 W per invånare, hamnar Heby kommun.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

I snitt har kostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018.

Under 2018 installerades 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket innebär att det vid årsskiftet fanns totalt 25 000 anläggningar, 26 av dem i Aneby.

74 villor

Ännu mer siffror. I fjol ökade solcellskapaciteten Sverige med 78 procent. För Anebys del handlade det om 49 procent. Solcellerna i Aneby producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 74 genomsnittliga villor.

Solcellstoppen baseras framför allt på siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Svensk Solenergi är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Läs mer: Kommunen som är duktig på solceller