Bakgrunden är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal. Parterna har kommit överens om att antalet heltidsarbetande kommer att behöva vara många fler. Detta för att man på lång sikt ska klara behovet av och kvaliteten i kommunens välfärdstjänster. Det säger Göran Tranell och Erik Havemose, personalchef respektive HR-controler i Aneby kommun.

Enligt överenskommelsen ska heltid vara normen 2021. I ett första steg gäller det för Aneby kommun att ta fram en handlingsplan för detta. I våras påbörjades det arbetet på allvar.

Även om det bara är kommunanställda som omfattas, får det nog en spridningseffekt även till privata arbetsgivare, säger Tranell och Havemose.

Aneby kommun har 586 anställda (siffran är från 2016 och inkluderar inte timanställningar). Sysselsättningsgraden är i genomsnitt 90,61 procent och har ökat något de senaste åren.

Väldigt många kvinnor arbetar deltid.

Enligt Tranell och Havemose gäller det att i nära samarbete med Kommunal försöka få till en attitydförändring.

Heltid är också viktigt ur jämställdhetsperspektiv.

De som jobbar deltid är en outnyttjad resurs.

Någon statistik över antalet deltidsanställda inom kommunen som vill gå upp tid finns inte, dock ett lokalt kollektivavtal för personalen på de särskilda boendena. Det innebär att de anställda varje år får önska vilken sysselsättningsgrad de vill ha.

Arbetsmiljön är viktig i nämnda plan, det betonas av Göran Tranell och Erik Havemose.

Vi måste sträva mot en sammanhållen arbetstid, även om det inte är helt enkelt. Det krävs nytänk för att få till det med bemanning och schemaläggning.

Planen för heltid har lyfts till politikerna och beslut om den måste vara på plats före årsskiftet.

Kommunstyrelsen fattar beslutet.

Det är framför allt Erik Havemose som arbetar med planen. Under våren har han deltagit i flera seminarier och då fått bra inspiration. Han har även haft träffar med företrädare för Kommunals avdelning Tranås/Aneby.

Samtliga förtroendevalda inom Kommunal i Aneby har deltagit i ett möte och är uppdaterade.

Erik Havemose upplyser om att arbetet delas in i två faser, först att ta fram planen, sedan själva genomförandet.

Det är arbetsgivaren som bestämmer vad den ska innehålla, men vi jobbar tillsammans med Kommunal.

Fotnot. På webbsidan heltid.nu kan man läsa mer om resan från deltid till heltid.