På måndagskvällens sammanträde i Gula villan fastställde kommunfullmäktige Aneby kommuns delårsuppföljning.

Kommundirektör Charlotte Johansson och ekonomichef Andrea Renblad redovisade en fortsatt dyster prognos för ett underskott på 13, 2 miljoner kronor.

- Det är en tråkig utveckling efter så många år av goda resultat, säger Andrea Renblad.

Barn- och utbildningsutskottet flaggar för ett underskott på nästan 5 miljoner kronor, men det är som bekant det sociala utskottet som står för den större delen av det beräknade minusresultatet.

Ekonomichefen jämförde med tidigare år och visade att prognosen då har varit försiktig i överkant. Även om slutresultatet kan förbättras något står det klart att kommunen går mot ett underskott för 2018.

– Om det blir ett underskott ska det regleras under tre år och vi blir tvungna att ta fram ett åtgärdsprogram.

Flaggar för förändring

Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande, kommenterade det ekonomiska läget:

– Vi har en del att jobba med, som vi har sett och hört i redovisningen.

Han pekade också på ljuspunkter då kommunen redan har hunnit vidta vissa åtgärder inför nästa år, som minskade kostnader för HVB-hem och för överförmyndarnämnden.

– Det är kostnader som vi har haft, som inte följer med till nästa år, säger Lars-Erik Fälth.

Kommunen kommer att behöva prioritera, fortsatte Fälth, och andra åtgärder blir nödvändiga som ett resultat av årets underskott.

– Jag vill här och nu flagga för att det kan komma förslag som innebär förändringar. Det finns oerhörda behov i verksamheten, det finns saker som skulle vara spännande för en kommun i framkant, som vi inte kan göra nu, säger han.