Detta säger fastighetschef Joakim Öhman. Han berättar också om förutsättningen för uppdraget. Att behålla och renovera idrottshallen på Mogärdeskolan beräknas kosta fyra miljoner kronor.

– Då kommer omklädningsrummen fortsatt att vara i källaren, vi löser alltså inte till fullo tillgängligheten, planlösningsmässigt är det inte optimalt. Vi löser heller inte trafiksituationen som planerat om idrottshallen är kvar.

Öhman påtalar även att prislappen inte skulle stanna vid fyra miljoner kronor för att behålla Mogärdeskolans idrottshall.

– Merkostnaden för att skapa en ny trafiklösning och utemiljö finns inte med i dessa fyra miljoner kronor, säger han.

Projekt försenas

Att bygga ut Hövdingen beräknas kosta fem miljoner kronor. Sedan tidigare finns beslut på att sanera och renovera Hövdingen. Tilldelningsbeslutet till entreprenören, som blev Nässjö Bygg, gick ut redan i februari i år. Beslutet överklagades men efter överprövning i förvaltningsrätten stod beslutet fast, att Nässjö Bygg ska utföra arbetet.

– Idrottshallen Hövdingen måste saneras och renoveras och på grund av överprövningen skjuts projektet på framtiden. Tanken var att den byggnationen redan skulle vara igång, men den kommer ske först nästa år och då på vårkanten då vädret tillåter, säger Öhman.

Inte kontroversiellt

Fastighetschef Joakim Öhman säger att han har haft kontakt med representanter för både kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

– Inriktningen att låta renovera och bygga om Hövdingen förordades av båda dessa förvaltningar. Sedan hur detta har informerats till övrig personal, eller om det upplevs ha gått väldigt hastigt, kan inte vi på tekniska kontoret svara för, säger Öhman.

Renovering av ombyggnationen av Hövdingens idrottshall ligger med i den budget som kommunfullmäktige tar beslut om under onsdagskvällen.

– Det är upp till politikerna att bestämma vilken inriktning man vill ta, men jag tror inte detta är ett politiskt kontroversiellt ärende. Vad gäller Mogärdeskolans idrottshall, så kommer den stå kvar under hela byggnationstiden för Mogärdeskolan, men även under den tid då Withalaskolan ska byggas om. Det handlar om ett par år, framhåller Öhman.

Han påpekar också att det finns möjlighet att bygga ut Hövdingen ytterligare för att få en lokalyta som passar verksamhetens behov och att en träff om hur ombyggnationen ska gå till kan hållas i och med att kommunfullmäktige har beslutat om budgeten.

Relaterat till artikeln