Som många andra kommuner har Aneby haft problem med planeringen av barnomsorgen för sommarperioden. Tidigare år har flera anmälda barn aldrig dykt upp till förskola och fritidsverksamhet.

Förra sommaren kom 18 av de 42 barn som var anmälda i förväg. Personalstyrkan har alltså varit större än nödvändigt, vilket medför stora kostnader.

I år beslutade kommunstyrelsen om skärpta regler. Vårdnadshavare blev tvungna att skriva till barn- och utbildningsutskottet och motivera sina behov för vecka 28-31.

– Vi har varit väldigt generösa. Även efter att vår sluttid gått ut så har det kommit in skrivelser. Då har vi tittat på barnens bästa, säger Bosse Rofors, barn- och utbildningschef.

Aneby kommun ser en liten minskning i efterfrågade platser på förskola och fritis. Ingen har nekats en plats. Alla föräldrar som har sökt barnomsorg har blivit beviljade.

– Det var ganska många barn som inte utnyttjade sina platser i alla fall. Förståelsen för varandra behöver bli bättre. Vi vill givetvis att vår personal ska kunna ha semester, säger Bosse Rofors.

I sommar har gemensam förskola och fritidsverksamhet drivits på Parkskolan. Kommunen kommer att arbeta långsiktigt för att minska antalet outnyttjade platser i framtiden.

– Jag har varit 40 år i den här branschen så jag vet att det är jättesvårt. Människor får andra förutsättningar, det dyker upp nya erbjudanden.

Nya lärare

Barn- och utbildningschef Bosse Rofors är nöjd med nyrekryteringen för det nya läsåret.

– Vi har full besättning på våra tjänster. Vi ser fram med tillförsikt på hösten, säger han.

Kommunen har tillsatt flera lärartjänster med kvalificerad personal. Aneby kommun står väl rustat inför det nya läsåret, menar Bosse Rofors.

– Vi har en bra sökbild till våra tjänster. Vi är glada, det är nog inte likadant i alla kommuner.