21-åringen har erkänt att det var han som körde bilen som en höstdag 2016 körde av vägen vid Tångerda. En ung kvinna från Vetlanda dog i olyckan och en annan man skadades allvarligt.

Mannen körde bilen utan körkort och han var dessutom alkoholpåverkad vid tillfället. Efter domen i tingsrätten, där 21-åringen dömdes till , överklagade han domen via sin advokat Uno Karlsson.

21-åringen ville bland annat att hovrätten skulle väga in att ingen vet något om omständigheterna kring själva körningen. Han berättade att han inte minns något av färden och det gjorde inte heller kamraten som skadades. Advokat Uno Karlsson skrev att ”enbart bilförarens alkoholhalt, 0,7 promille, kan inte utgöra tillräckliga skäl att döma honom för de aktuella gärningarna”.

21-åringen ville i första hand att åtalet skulle ogillas eller att brotten inte skulle bedömas som grova. I överklagandet framfördes att den dömde bara var 20 år gammal och ostraffad vid olyckstillfället samt att han själv fick allvarliga kroppsskador.

Utöver grovt vållande till annans död dömdes mannen också till grovt vållande till kroppsskada, olovlig körning samt rattfylleri.

Hovrätten har tagit del av samma muntliga och skriftliga bevisning som presenterades vid tingsrätten, varvid förhören från tingsrätten har spelats upp med ljud och bild.

I hovrätten uppgav mannen att han sedan ett par år tillbaka har en fast anställning som industriarbetare, men att han kommer bli uppsagd från den tjänsten om han får ett så långt fängelsestraff som tingsrätten har bestämt.

Hovrätten gör bedömningen, i enlighet med tingsrätten, att 21-åringen har gjort sig skyldig till rattfylleri och olovlig körning. Även när det gäller den del av åtalet som mannen har överklagat, det vill säga grovt vållande till annans död samt grovt vållande till kroppsskada, gör inte heller hovrätten någon annan bedömning.

Man finner inte heller något skäl att ändra valet av påföljd och fängelsestraffets längd. Hovrätten framhåller att brottslighetens samlade straffvärde är så högt att det motiverar ett fängelsestraff om cirka tre år.

Hovrätten menar inte heller att skadorna som 21-åringen ådrog sig vid olyckan, är så allvarliga så att de skulle motivera en strafflindring. Inte heller det faktum att mannen riskerar en uppsägning anses vara skäl att straffet bör lindras, framhåller hovrätten.