Som tidningen tidigare berättat har . Detta sedan de båda förtroendevalda kommunrevisorerna Christer Karlzén och Peter Gladewitz, med stöd av KomRedo, granskat en fastighetsaffär.

Den handlade om köpet av . Affären genomfördes i april 2016 och köpare var Byggvision.

Enligt revisionen struntade Aneby Bostäders styrelse i både sina egna och kommunfullmäktiges regler. Till exempel hade fastighetsaffären, på 22 miljoner kronor, inte protokollförts. Den fanns inte heller redovisad i stiftelsens årsredovisning för 2016.

Även lagen om offentlig upphandling, LOU, åsidosattes vid köpet av Jordgubben 1 och 2. Dessutom informerades inte kommunstyrelsen om affären förrän sex månader efter det att kontraktet var påskrivet.

I sin rapport kräver revisionen att hela styrelsen för Aneby Bostäder ska avsättas.

Nu har kommunstyrelsen lämnat sitt yttrande till Karlzén och Gladewitz.

Vi ser allvarligt på kritiken, säger ordföranden Lars-Erik Fälth (C).

En punkt handlar om protokollskrivning. Efter de brister som uppdagades i samband med fastighetsaffären ska kommunstyrelsen genomföra en utbildning i att skriva protokoll. Till den ska man kalla tjänstemän, både inom kommunen och Aneby Bostäder, Amaq och Åsens by samt berörda ordföranden.

Kommunstyrelsen har också begärt att få protokoll efter varje sammanträde med Aneby Bostäder.

Det har vi inte fått tidigare och inte heller frågat efter.

Den andra punkten handlar om organisationen. Det påpekas att det, om kommunen ska kunna få en sammanhållen verksamhet, krävs att det strategiska koncernövergripande arbetet utvecklas och fördjupas.

Sedan tidigare har kommunchefen i .

Jag förväntar mig en delrapport till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari.

Det ska sägas att revisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är egentligen ingen part, men nu har vi fått tycka till. Jag gissar att revisionen lägger ett skarpt förslag till fullmäktige vid nästa sammanträde i februari, säger Fälth.