Enligt Staffan Engström, civilingenjör och vindkraftskonsult, är det som hände i vindkraftsparken i Lemnhult en unik händelse.

Jag har aldrig hört talas om att ett torn brustit i förbindelsen mellan de olika delarna, något är rimligtvis fel, säger Engström till .

I intervjun med SR spekulerar också Staffan Engström i vad som kan vara orsaken till att vindkraftverket brakade samman. Det mest troliga, enligt Engström, är att ett bultförband mellan tornsektionerna gav upp.

Först får man utreda vad som hänt med det här verket, om det finns indikationer på samma fel på fler verk så får man se över bultar och förspänningar, säger han.