Under 2018 lyckades teknikhandelsbolaget passera tre miljarder (3,1) i nettoomsättning för första gången.

2019 ökade nettoomsättningen med 187 miljoner jämfört med året innan.

– Sammantaget har det varit ett bra år beaktat av rådande konjunktur, konstaterar Jörgen Zahlin, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

OEM avslutade med ett starkt resultat i det sista kvartalet.

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2019 ökade med tre procent, jämfört med samma kvartal året innan. Exklusive valutaeffekter och förvärv var tillväxten en procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

OEM redovisar ett resultat efter skatt på 65 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, en ökning med 15 miljoner jämfört med 2018.

I region Sverige har dock efterfrågan mattats av och bäst utveckling har bolagen OEM Electronics, OEM Motor, Telfa, Agolux, Electro Elco och Rydahls haft. I Danmark, Polen och Norge är det fortsatt god tillväxt.