I ett yttrande till länsstyrelsen motsätter sig Aneby kommun gruvbolaget Tasman Metals förslag för brytning av bergartsmetaller i Norra Kärr. En enig kommunstyrelse menar att koncession inte ska inte meddelas.

– Det handlar om försiktighetsprincipen. Är man inte helt säker ska man inte heller genomföra det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Kommunen skriver att det kanadensiska gruvbolaget i sin ansökan inte motiverar varför de vill pumpa ut vattnet österut, till Adelövsån och i Svartåsystemet. Enligt kommunstyrelsen har Tasman Metals inte heller visat att de kan genomföra uppgiften med hänsyn till ekonomi, samhällsintresse och miljö.

– Det har man inte kunnat visa. Analyserna av miljökonsekvenserna är för bristfälliga. Då säger vi: detta är inte tillräckligt, säger Lars-Erik Fälth.

Miljöpartiet presenterade ett eget förslag för en skrivelse.

– Vi vill ha ett mer markerat nej, ett villkorslöst nej. Det går aldrig att reparera dricksvatten med uran, menar Jan-Olov Adolfsson.

Enligt Miljöpartiet är kommunstyrelsens yttrande inte är tillräckligt tydligt. Kommunen har missat möjligheten att verkligen göra sin röst hörd, menar Jan-Olov Adolfsson.

– Nu hade vi chansen att yttra oss, vi får inte den chansen igen, säger han.

Miljöpartiet menar att kommunstyrelsens yttrande inte avhandlar ett flertal viktiga punkter som rör sandfilterbädden och lakvattensdammen.

– Dammar är besvärliga. Vem tar hand om dammen om hundra eller tusen år?

Diskussionen om gruvdriften i Norra Kärr utanför Gränna har pågått under flera år. Tasman Metals tillstånd drogs tillbaka för två år sedan, men de har nyligen återkommit med kompletterande uppgifter till Bergsstaten, myndigheten som ger tillstånd för prospektering och brytning.

Länsstyrelsen har gett markägare och kommuner möjlighet att yttra sig angående Tasman Metals ansökan. Nyligen har tekniska nämnden i Jönköping kallat ansökan "förkastlig" i sitt yttrande till kommunstyrelsen.

I nästa steg ska länsstyrelsen ta ställning med hänsyn till de skrivelser som har inkommit.

– Jag har mycket svårt att se att länsstyrelsen ska tycka något annat, att de kan göra något annat än att säga nej, säger Lars-Erik Fälth.

"Analyserna av miljökonsekvenserna är för bristfälliga", säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth.

Foto Bodil Molin