Det har gått några dagar sedan Peter Zachrisson, vd på Stena Renewable, fick beskedet om att ett av vindkraftverken i vindkraftsparken, Lemnhult, kollapsat. Den värsta chocken har lagt sig men bedrövelsen hos Zachrisson är påtaglig.

Detta är en olycka som inte ska få hända. Vi inriktar oss nu på att göra det bästa vi kan av situationen och att det inte ska hända igen, säger han.

Jag kommer inte kommentera eventuell orsak under processens gång. Jag vill undvika spekulationer. Vad gäller sabotage så är det ingen tes vi arbetar utifrån, säger Zachrisson.

Så fort man har fått de svar man vill ha i utredningen kommer man att starta de övriga verken igen.

När verken kan startas på ett driftsäkert sätt så kommer vi att göra det. Hur lång tid det tar kan jag inte säga.