I slutet av oktober stoppade polisen ett fordon på väg mot Ekenässjön. Vid genomsökning av skåpbilen hittade polisen stora mängder kläder, 2 300 kilo kläder närmare bestämt. Kläderna var osorterade och en del förvarades i påsar och sopsäckar medan annat låg löst i skåpbilen. Bland kläderna märktes en del begagnade märkeskläder. Polisen misstänkte ganska snart att det handlade om stulet gods. En del av kläderna kunde senare härledas till en välgörenhetsorganisations insamlingscontainer i Växjö.

Männen själv förnekade

En verksamhetsledare för biståndsorganisationen hördes vid huvudförhandlingen. Denne berättade att värdet på kläderna, när produkterna säljs i butik är 150 kronor per kilo. Osorterat är värdet 25-30 kronor vid direkt bistånd. Säljs kläderna osorterade är priset 5-9 kronor per kilo. Verksamhetsledaren berättade att det varit lugnt ett tag med tillgrepp i kärlen, men att det då och förekommer stölder. I detta fall hade containrar skurits upp med sliprondell eller brutits upp med spett. I sin bedömning framhåller tingsrätten att de båda männen tidigare dömts för att ha stulit kläder från en återvinningsanläggning på annan plats i Sverige. Detta var så sent som i september 2017, men männen frigavs i samband med huvudförhandlingen. I domen som nu har avkunnats i Eksjö tingsrätt fastslås att männen i detta fall måste ha förstått att det rört sig om stöldgods. Tingsrätten finner det därför styrkt att de båda gjort sig skyldiga till häleri. Eftersom männen har återfallit i tillgreppsrelaterad brottslighet kan domen inte bli annat än fängelse, resonerar tingsrätten. Männen får kvarbli i häkte till dess att domen vinner laga kraft. Eftersom männen de senaste gångerna varit i Sverige i syfte att begå brott döms de också till utvisning i fem år.