– Det har fungerat bra under en 15-årsperiod och jag kan inte förstå att de nu helt plötsligt ger dispens. Det är många sportfiskare som reagerat på det här och det känns inte alls bra, säger Henry Hermansson i Malexanders Sportfiskeklubb.

Sportfiskarna är rädda för att beslutet ska innebära att rödingen riskeras att bli utfiskad i sjön.

Efter att rödingen minskat rejält i antal under slutet av 1990-talet infördes en ny fiskevårdsplan år 2002 med skarpa restriktioner för både fritids- och yrkesfiskare.

Beslutet som togs innebar att nätfiske inte fick bedrivas med högre nät än tio fot och efter det märktes ett tydligt uppsving för rödingen som kunde återhämta sig i sjön.

2012 infördes ytterligare restriktioner för sportfisket genom ett beslut att förbjuda vertikalfiske i östra delen av sjön med motiveringen att det skulle skydda rödingen.

Nu har Sommens FVO gett dispens för yrkesfiske med dubbelt så höga nät ner till 20 meters djup.

– Jag var med under åren på 1970- och 1990-talet när många år av yrkesfiske med nät tog hårt och höll på att ta knäcken av rödingen i sjön. Med hjälp av utplantering lyckades fiskebeståndet att räddas den gången, minns Henry Hermansson.

Under fjolåret återupptogs yrkesfisket av en lokal nätfiskare, men fångsterna blev sämre än förväntan. Yrkesfiskaren sökte därför om dispens från gällande regler, vilket Fiskevårdsområdets styrelse beviljade.

– Det är märkligt att de ger dispens till yrkesfiske, samtidigt som 700 sportfiskare motarbetas, medlemmar som i sin tur ger drygt 700 000 kronor i fiskekortsintäkter. Yrkesfisket ger inga pengar alls till Sommens Fiskevårdsområde.

– Vi befinner oss i ett vägskäl och hoppet ställs nu till att Länsstyrelsen river upp beslutet.

Tidningen Fiskejournalen

– Yrkesfisket ska framförallt riktas mot gädda, abborre och gös och bör därför inte påverka rödingen, säger Erik Carlholm i en kommentar till Fiskejournalen.

Yrkesfiskaren, som beviljats dispens, betalar arrende till Boxholms Skogar där Eric Carpholms son innehar VD-posten. På frågan om han inte sitter på dubbla stolar svarar Carpholm enligt följande:

– Nej, det tycker jag inte.