HYTTING lämnade regionen elefanten i operationsrummet

Till tidningen säger han också att man måste "våga diskutera" ämnet.

Det mest intressanta i sammanhanget är att Hytting själv kunde ha pratat om elefanten i operationsrummet offentligt när han var ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Istället väntar han tills efter att han har lämnat sina uppdrag.

Det är inte särskilt vågat att komma med ett sådant utspel när man inte har något att förlora.

HYTTING

Vad Hytting personligen tycker spelar ingen större roll nu när han inte påverkar regionpolitiken. Det som spelar roll är huruvida det är sant eller inte att han får uppbackning för sin åsikt.

På Hyttings regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) att det inte är något som Alliansen eller Moderaterna står bakom.

Tidigare har även politiker från alla kulörer sagt att vi ska behålla våra tre akutsjukhus.

Men bland "folket" finns det redan farhågor om ett minskat antal sjukhus och när en insatt politiker visar att det finns fog för misstanken ökar rädslan ännu mer, särskilt i Eksjö och Värnamo.

För man måste inte ha någon större politisk insikt för att ana att det inte är länssjukhuset Ryhov i Jönköping Hytting syftar på när han säger att ett av dem måste bort.

Det skulle i så fall göra honom oerhört opopulär om han vill satsa på kommunpolitiken.

JAG VILL

Centralisering kan ibland vara bra. Dessutom är det sant att sjukvården i Region Jönköpings län redan är effektiv i jämförelse med andra regioner.

Enligt rapporten "Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden", publicerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i januari 2017, fick Region Jönköpings län högst poängresultat av alla Sveriges regioner efter en sammanställning där man tog hänsyn till olika sjukvårdsområden, så som hjärtsjukvård och stroke.

Och enligt statistik från Vården i siffror har 72 procent av befolkningen i Jönköpings län ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det är den näst högsta siffran i Sverige strax efter Kalmar län som har 73 procent.

Inget säger heller att våra tre sjukhus för alltid kommer att behöva arbeta så som de gör i dag.

Saker kan förändras och den dagen det inte behövs så många sjukhusplatser och det bara tar en kvart att åka mellan Eksjö och Jönköping kan man börja prata om effektivisering av sjukhusen.

Men den dagen är långt ifrån här än. Om till exempel Höglandsjukhuset i Eksjö skulle försvinna i dag skulle Vetlandaborna ha ungefär en timmes restid (med personbil) till de närmaste sjukhusen i Jönköping, Värnamo, Växjö och Oskarshamn.

Dessutom växer befolkningen i Jönköpings län. Då kan man inte avveckla ett sjukhus.

HYTTING

Men det blir märkligt när Hytting säger emot sig själv.

I januari i år berättade Hytting för P4 Jönköping (25/1) att han ansåg att Region Jönköpings län borde vara med och finansiera den nya och kontroversiella fotbollsarenan i Jönköping.

Det är högst inkonsekvent att Hytting å ena sidan pratar om att regionen ska vara kostnadseffektiv genom att lägga ner ett sjukhus samtidigt som han, åtminstone fram till nyligen, tyckte att det var en bra idé att skattebetalare i bland annat Tranås och Sävsjö skulle vara med och finansiera arenan för en Jönköpingsbaserad fotbollsklubb.

MARTIN

Och även om han säger att han har "ventilerat frågan med båda sidor av blocken" är det främst hans partikamrater som blir förknippade med hans uttalande, vare sig det är rätt eller inte.

Nu finns det bara en sak som resten av regionpolitikerna kan göra.

Det är nu som de kan ta tillfället i akt och visa för länets invånare att de verkligen vill ha tre akutsjukhus kvar.