DET BÖRJADE i söndags när SVT:s "Agenda" behandlade ämnet "återvändande IS-krigare" dit Alice Bah Kuhnke var inbjuden för att svara på frågor.

När Bah Kuhnke fick frågan om varför flera av IS-återvändarna inte har haft någon kontakt med svenska myndigheter svarar hon att hon är medveten om att "det ser ut så" och att "det återstår mycket arbete".

Hon sa också att det är kommunerna som har det främsta ansvaret med att ta hand om återvändande jihadister.

Det betyder att det som Säpo klassar som det största terrorhotet mot Sverige ska hanteras av socialsekreterare i bland annat Sävsjö, Eksjö och Aneby, enligt Bah Kuhnke.

Den som lyssnade på intervjun med demokratiministern kan varken ha känt sig klokare eller tryggare efteråt.

VIDARE frågar reportern Anders Holmberg om återvändande jihadister verkligen är en fråga som borde ligga på kommunal nivå varpå Bah Kuhnke svarar att det finns flera kommuner som har klarat av det arbetet väldigt väl.

Som exempel nämner hon Göteborg och Umeå.

Den påläste vet dock att Göteborg är den stad som har haft flest antal personer, i relation till befolkningsmängden, i hela Europa som har åkt iväg för att kriga med IS.

Att Göteborgs kommun inte skulle ha lärt sig något alls med tanke på dessa katastrofala siffror vore märkligt. Därför är kanske Göteborg bättre än de flesta, men det behöver inte betyda att kommunen är tillräckligt bra.

Vad gäller Umeå visade det sig senare att kommunen aldrig har behövt ta emot några hemvändande jihadister överhuvudtaget.

Att demokratiministern ändå lyfter dessa två kommuner som bra exempel betyder att Sveriges skydd mot terrorhot är lika med obefintlig.

DET FRÄMSTA ansvaret för återvändande jihadister har egentligen Alice Bah Kuhnke själv.

Det är hon som måste ge tydliga instruktioner. Det är hon som måste ha koll på alla siffror, vilket hon uppenbarligen inte har.

Annars hade hon vetat svaret på hur många återvändande jihadister som har fått ta del av avhopparprogram och dylikt.

Bah Kuhnke sa också att regeringens uppgift är att ge kommunerna verktyg för att hantera återvändande terrorister.

Men om man till exempel kollar på vem som i december fick uppdraget som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism dämpas inte oron.

Den positionen fick nämligen Anna Carlstedt, vars främsta merit var att hon hade varit ordförande för Röda Korset. Vad kunde hon om islamisk extremism? Svar: inte så mycket.

Om Carlstedt är vad Bah Kuhnke kallar för "verktyg" till kommunerna är det förståeligt att arbetet inte fungerar som det ska.

KRITIKEN mot Alice Bah Kuhnke har blivit omfattande och under tisdagen kallades hon av konstitutionsutskottet (KU) för att svara på frågor.

Nu är statsminister Stefan Löfven öppen för att flytta över ansvaret för IS-krigare från demokratiministerns bord. Justitiedepartementet är det som föreslås ta över uppgiften.

Det vore det bästa för alla parter.

Sedan kanske Löfven också borde fråga sig om det är lämpligt med en minister som inte kan svara på frågor, som lägger över sin mycket viktiga uppgift på kommunerna och som inte bryr sig om att läsa på.