Nu förväntar vi oss att Sveriges riksdag tar sitt ansvar och har modet att investera för framtiden.

Vi vill satsa på framtidens Sverige. Vi vill bygga fler bostäder och skapa förutsättningar för invånare och näringsliv. Vi vill se ett nytt transportsystem som skapar möjligheter för miljontals människor. Inte bara i eller runt storstäderna, utan också för städerna och landsbygden däremellan och för kopplingen till Europa.

Vi vet att vi tar på oss ett stort ansvar, men vi gör det gärna. För Sverige behöver snabba järnvägsförbindelser med bra pendlingsmöjligheter till jobb och utbildning, större arbetsmarknader och kortare avstånd. Vi vill ge människor större valfrihet. Och vi är många kommuner, regioner, företag och invånare som vill samma sak. Vi är överens.

Men beslutet kan inte vänta. Det måste hända nu och det måste gå snabbt. Annars läggs en våt filt över områden som vi inte kan utveckla och städer vi inte kan planera. Vi får ett stagnerande näringsliv och en tillväxt som stannar upp. Samtidigt är dagens stambanor både trånga och trasiga och allt fler ropar efter hållbara transporter på järnväg, för både gods och människor. Hela systemet måste därför byggas direkt.

Framtidens tåg måste gå snabbt. Med nya stambanor som byggts för 320 km/h har vi råd att sakta ner där det behövs utan att förlora varken samhällsnyttor eller klimateffekter. Nu finns chansen att bygga för framtiden. Att bygga fast sig i ett långsammare system och sedan riskera att ångra sig verkar dumt. Eller rentav dumsnålt som vi brukar kalla det i våra trakter.

I vår region är vi kända för att vara ekonomiska. Att vända på kronorna och kunna spara. Vi har en tradition, en anda, som handlar om att våga ta beslut, satsa och tro på framtiden. Men till stora investeringar är det inget konstigt med alternativ finansiering. De nya stambanorna för höghastighetsjärnväg är en investering som betalar sig i tillväxt, jobb och välfärd. För våra barn, barnbarn och till och med barnbarns barnbarn.

Så nu, kära riksdagsledamöter! Nu är det dags för er del av avtalet. Det är dags att diskutera, ta ställning och våga ta ett beslut för framtiden.

Anders Wilander

Ann-Marie Nilsson

Carina Ödebrink

Hans-Göran Johansson

Malin Wengholm

Mikael Stenqvist

Mona Forsberg

Rune Backlund

Ulla Gradéen

Vill du själv delta i debatten? Mejla då debatt@varnamonyheter.se