Utgångspunkten var de granskningar kommunrevisionen gjort av bostads-, mark- och lokalförsörjningen i Tranås. . Man anser bland annat att kommunen bör göra mer för att få fart på bostadsbyggandet. Tipset är att använda Tranåsbostäder.

Ett resultat av granskningen är att kommunen förstärker tillväxtavdelningen med en tjänst som ska samordna och planera.

– Avdelningen hinner inte med i den takt man önskar och det är också vad revisionen mycket riktigt påpekar, sa kommunalrådet Anders Wilander (M).

Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S) lyfte återigen kommunens ansvar för att det byggs mer.

– Det råder underskott på i stort sett alla boendeformer. Vi ska följa bostadsförsörjningsprogrammet, det förpliktigar. Revisorerna säger att Tranåsbostäder inte är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det gör mig lite fundersam. Vårt bolag ska vara drivande att bygga bostäder när så behövs, tycker Mikael Stenquist.

Anders Wilander reagerade på inlägget:

– Stenquist, jag trodde att du hade lärt dig mer om bostadsmarknaden. Vi kan inte utnyttja Tranåsbostäder och säga att de inte ska vara affärsmässiga. Det strider mot lagen. Däremot kan kommunen bygga i egen regi. Vi lär väl återkomma i den här frågan, den ligger och tickar hela tiden.

Mats Antonsson (KD) sa:

– Det viktiga är att få till stånd bostäder. Det finns vissa skyldigheter i samhället.

Även lokalförsörjningen diskuterades och Anders Wilander påpekade att det aldrig, åtminstone inte under hans 20 år som kommunpolitiker, planerats så många projekt som nu.

Mats Antonsson nämnde att skolorna har 16 paviljonger.

– Vi måste ta ett nytt grepp om all lokalförsörjning, sa han.

Kristdemokraten radade upp exempel på lokalbehov inom socialtjänsten, som måste lösas parallellt med skolornas behov. Detta bör man ha i åtanke, sa Antonsson, när man som politiker ska ta ställning till Arena Tranås.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (C) kommenterade paviljongerna:

– De är nödvändiga som en övergångslösning tills vi kan få färdiga byggnader – om vi har behovet på lång sikt. Men även jag önskar att vi legat längre fram med lokaler nu.

Veronica Holmstedt (S), vice ordförande i nämnden, berättade att politikerna inte har full koll på de projekt som planeras.

– Vi har haft möte i arbetsutskottet i dag och vi vet inte var ärendena är, hur vi ska bygga och vad. Vi har en växande bu-nämnd med fler barn och elever och det är jätteroligt. Men vi måste ta ansvar.