Värmen och torkan sätter fortsatt högt tryck på svenska lantbrukare. Spannmålsproduktionen beräknas minska med 25% till 50% i år, något som får omfattande konsekvenser för såväl bönder som konsumenter.

– Hittills har kött- och mjölkbönder drabbats hårdast, eftersom en hel del av spannmålet som produceras ska bli foder. Nu märker vi att andra djurhållare börjar få problem med tillgång till foder. Många hästägare hör av sig och är oroliga, säger Håkan Henrikson, divisionschef för Jordbruksverket i Jönköping.

Skulle torkan fortsätta kan bönderna tvingas ta till kontrollerad slakt, det vill säga att slakta djuren i förtid. Han uppmanar därför folk att köpa svenskt kött för att stötta lantbrukarna.

– Många bönder genomgår en enorm kris som också reflekteras ekonomiskt. Genom att köpa svenskt kött kan vi hjälpas åt att upprätthålla lite högre prisnivåer för att hjälpa dem. Det skulle påverka lantbrukarnas ekonomier mycket om de kan undvika att sänka priserna.

Skördarna i norra Europa förstörda

Håkan Henriksson berättar att producenter av spannmålsbaserade livsmedel eventuellt kan tvingas importera spannmål från kontinenten. I sådana fall kommer priset för varor som bröd, mjöl och öl troligtvis att öka på grund av högre transportkostnader.

Är det dags för allmänheten att fylla på förråden hemma?

– Ett år med kraftig torka är inget unikt, det kan vara en ren tillfällighet och händer ungefär vart 30:e år. Spannmålslagret på världsmarknaden är fortfarande gott, även om skördarna i hela norra Europa är mer eller mindre förstörda.