Under måndagskvällen hölls ett sammanträde med kommunfullmäktige i Rydängskyrkan, ett sammanträde som också kan ha varit årets kortaste.

Åtta punkter avhandlas kort och koncist på 23 smärtfria minuter. Inga interpellationer, motioner, frågor eller medborgarförslag har lämnats in, en reviderad budget klubbas igenom samt avgifter och taxor för 2017, utan någon debatt mellan ledamöterna.

Något positivt som lyfts fram är den lyckade feriepraktiken under 2016 som beslutas fortsätta även under det kommande året.

Som ni vet har vi socialdemokrater drivit denna fråga om praktik för alla ungdomar och jag bifaller faktiskt kommunstyrelsens förslag med glädje i dag, så att vi kan fortsätta att ha det här erbjudandet för ungdomarna i Ydre, säger Anna-Lena Svensson (S), vice ordförande för kommunstyrelsen.

Feriepraktiken innebär att alla ungdomar mellan 16 och 18 år ska ges möjlighet till praktik vid Ydre kommuns försorg. 336 000 kronor kommer 2017 år att anslås för att finansiera praktikplatserna.

Så väl som det föll ut i år, det var över allas förväntan tror jag. Att vi då nu kan fortsätta över 2017 tycker vi är jättebra, fortsätter Anna-Lena Svensson.

Ordförande Anders Andersson förklarar mötet avslutat och alla närvarande bjuds både på mat och underhållning.

För efter mackorna hörs plötsligt ”Natten går tunga fjät” inifrån kyrkans korridorer.

Tärnor och stjärngossar leds in av lucian Maja Afzelius och den samlade skaran politiska åhörare har bytts ut till en publik som får njuta av julklassiker och stämning.

Samtliga i tåget går i nian på Ydreskolan och kommer under tisdagen att uppträda för hög- och mellanstadiet, på Solängen och på SPF seniorerna i Ydre.

Med ”Natten går tunga fjät” försvinner ungdomarna igen innan de blir inkallade för att ta emot publikens applåder och röda rosor.

Kvällen avslutas med att Berit Lindqvist och Karin Nyström får ta emot gåvor för lång och trogen tjänst inom kommunen, nämligen hela 25 år, följt av några ord från pastor Hanna Jonsson.

Läs mer: Lucia förblir lucia.