Jag blir lite varm när ni journalister ställer frågor om de här spekulationerna. Det känns hedrande. Men vi har redan en mycket bra försvarsminister. För mig finns inte på kartan att det behövs en ny, säger Åsa Lindestam.

Lindestam är en erfaren och kunnig försvars- och säkerhetspolitiker. Hon sitter med både i försvarsutskottet och försvarsberedningen och är väl uppdaterad i de för dagen hetaste försvarsfrågorna. Det gör henne till ett naturligt val som efterträdare till Peter Hultqvist.

Men S-ledda regeringar har tidigare fastnat för oväntade namn vid val av ny försvarsminister. 2002 tilldelades Leni Björklund posten av Göran Persson. Hon var då en kommun- och landstingspolitiker utan erfarenhet av försvars- och säkerhetspolitik. Om Peter Hultqvist i slutändan tvingas bort av Alliansen är det inte omöjligt att Socialdemokraterna än en gång fastnar för en dark horse.

Jan Salestrand är sen tre år tillbaka statssekreterare på försvarsdepartementet. Hans politiska erfarenhet är ringa men hans militära riklig. Den 63-årige generallöjtnanten kan se tillbaka på en synnerligen framgångsrik karriär inom Försvarsmakten toppad med ett inhopp som vikarierande ÖB 2013.

Väljer Socialdemokraterna honom vet de att de får ett respekterat namn i försvaret med gott förtroende hos samtliga riksdagspartier. Samtidigt får man ett namn inställt på en högst ettårig sejour, vilket öppnar för en comeback av Peter Hultqvist om S efter valet behåller regeringsmakten.

Skåneriksdagsledamoten Kent Härstedt och åldermannen Björn von Sydow tillhör sannolikt också dem som nöjer sig med att sitta fram till valet om de får försvarsministerjobbet. Den sistnämnde var mycket populär under sina år som försvarsminister. Frågan är om 71-åringen åter vill leda ett departement.

En möjlighet är också att statsministern väljer att hämta en eventuell ersättare i den befintliga regeringen. Om det blir så ligger Ardalan Shekarabi bra till.

Andra kandidater som lyfts fram i riksmedia är Jan Nyberg, S-profil i partitoppen på 1990-talet, och Annika Nordgren Christensen, Miljöpartist som nyligen utrett försvarets personalförsörjningsproblem.