Förslaget har utan tvekan fördelar. Men om det skulle förverkligas försämras demokratin och risken är uppenbar att den lokala identiteten urholkas. Det finns andra och bättre vägar att utveckla samarbetet på Höglandet än att slå samman kommuner, förklarar Kristdemokraten Stefan Gustafsson, kommunalråd i Sävsjö.

Centerpartisten Lars-Erik Fälth, kommunalråd i Aneby, är inne på samma linje.

För medborgarna är det ett stort plus med närhet till de lokala makthavarna. Här i Aneby möter inte bara jag, utan även de ledande tjänstemännen väljarna dagligen. Något som jag tror är mycket värdefullt och viktigt att slå vakt om.

Så sent som 2015 var representanter för samtliga kommuner i länet på besök hos landshövdingen för att diskutera en eventuell sammanslagning av kommuner i länet. Vid det tillfället var det inte någon kommun som uttalade att man var för en sådan utveckling. Jag tror inte man ändrat sig sen dess. För egen del säger jag bestämt nej till tankar i den riktningen.

Enkelt uttryckt har den Skånebaserade tankesmedjan för Höglandets del i grunden tänkt rätt men ändå hamnat snett. Intelligence Watch förespråkar samarbete genom centralisering. Ett välkänt standardrecept när landsorten sätts under lupp ur ett ovanifrånperspektiv.

Ett ökat utbyte mellan Höglandskommunerna inte bara krävs - det är nödvändigt för att vi ska klara de utmaningar vi står inför.

Men ett sådant samarbete är redan i full gång. Det behövs inga kommun-sammanslagningar för att säkerställa en sån utveckling, säger Stefan Gustafsson.

Idag samarbetar två eller flera Höglandskommuner inom allt från IT till renhållning och familjerätt. Nyligen genomförda förändringar i kommunallagen öppnar för ytterligare gemensamma satsningar för att minska kostnader och ta tillvara spetskompetens.

Så är det. Samarbete tror jag hårt på men inte sammanslagning, säger Lars-Erik Fälth.

Intelligence Watch är en oberoende aktör som på eget initiativ tagit fram rapporten ”Ny sydsvensk kommunindelning” och förslaget om att bland annat minska antalet kommuner på Höglandet från sex till tre.