De fastigheter det handlar om ligger inom kommunens verksamhetsområde, men är inte anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Båda två har enskilda avlopp som inte klarar någon form av rening. Dessutom finns det vattendrag i nära anslutning till fastigheterna.

Enligt lag är den som har en fastighet inom kommunalt verksamhetsområde skyldig att betala anslutningsavgift, dock utan tvång att ansluta sig dit. Kommunen kan däremot förbjuda utsläpp från den egna anläggningen.

Ägaren till den ena av de två aktuella fastigheterna tycker att det är för dyrt att ansluta sig till kommunens nät.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden (tidigare tillsynsnämnden) beslutat att de båda fastigheterna inte längre får släppa ut orenat vatten från hushållet.

Ägarna får dessutom krav på sig att ansluta sig till kommunens spillvattennät. Efter att de tagit del av beslutet får de tre månader på sig att göra det.

– Det är högst rimligt att fastighetsägarna ska göra det, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Enligt honom är det inte särskilt vanligt att fastigheter ligger inom kommunalt verksamhetsområde utan att vara anslutna till det spillvattennätet.

– Jag känner inte till fler i Aneby och hoppas inte heller att det finns några ytterligare, säger han.