Kommunfullmäktige skulle, vid måndagens sammanträde, ta ställning till om styrelsen för Aneby Bostäder ska beviljas ansvarsfrihet. Detta sedan kommunrevisionen riktat omfattande kritik mot styrelsen efter köpet av fastigheterna Jordgubben 1 och 2.

Beslutet blev att gå på revisionens förslag och rikta stark kritik mot stiftelsens styrelse, för att man bland annat brustit i styrning, uppföljning och ledning.

Kommunrevisonen har riktat kritik mot Aneby Bostäders styrelse efer köpet av fastigheterna Jordgubben 1 och 2.

Foto Bodil Molin

Erik Isakson och Sven Magnfält, ordförande respektive vice ordförande beviljades inte ansvarsfrihet för 2017, för bland annat lagstridigt agerande, ej överlämnande av handlingar och att de hävdat att köpet gällde från ett senare datum än vad som stod i kontraktet.

Moderaterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. Det motiverades framför allt med att man ansåg att ärendet var ofullständigt berett.

Ekonomichef Andrea Renblad redogjorde för kommunens bokslut.

Foto Bodil Molin

Svarta siffror

I övrigt bjöds det på omfattande redovisningar av boksluten för Aneby kommun, Aneby Bostäder samt Aneby Miljö och Vatten. Den sammanlagda resultatet är plus är 6,8 miljoner kronor, där Amaq gjorde en vinst på 900 000 kronor, Aneby Bostäder 1,5 miljoner och Aneby kommunen står för resten.

Även bokslutet för stiftelsen Åsens by redovisades, för första gången med svarta siffror. Resultatet blev drygt 234 000 kronor.

Några av förklaringarna till det positiva resultatet 2017 är försäljning av skog, 500 fler gästnätter, retroaktivt jordbruksstöd samt besparingsåtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) gladdes åt positiva siffror, men påpekade att det finns en del att jobba med i budgetarbetet inför 2019.

– Nu är vi på toppen av en högkonjunktur. Vi räknar med fortsatt tillväxt men inte lika hög som senaste åren och det innebär mindre pengar att röra oss med. Antingen får vi välja bort saker eller göra samma saker effektivare sätt, men jag tror att det finns stora möjligheter.

Arijana Jazic (S) påminde om de stora utmaningar som väntar och hur viktigt det är med ett långsiktigt tänk.

– Det som oroar oss Socialdemokrater är det stora underskottet i vissa verksamheter.

Läs mer: Avsätt hela styrelsen

Läs mer: Kritiken är allvarlig

Läs mer: Nu ska de lära sig att skriva protokoll

Läs mer: Revisorn avgår

Läs mer: Positivt bokslut