Efter en stadig minskning av antalet invånare mellan mitten av 1990-talet fram till 2010

– Den senaste prognosen som togs fram med fjolårets statistik pekar på att vi år 2025 kommer att vara 7037 personer i Aneby, säger en glad Ola Gustafsson, som arbetar som näringslivs- och fritidsstrateg i Aneby.

Enligt SCB:s siffror har befolkningen i Aneby ökat med 66 personer under förra året. Under årets första månader har antalet invånare ökat med ytterligare 28 personer, vilket gör att det bara krävs 16 till för att nå upp till årets prognos.

– Vi ligger bättre till än den befolkningskurva som är den normala utvecklingen. Håller vi den här takten så kommer vi att vara 7000 redan 2023-2024, säger Ola Gustafsson, och berättar att han tror att bra grundskoleresultat och företagsamhet är nyckeln till tillväxt.

– Det är en viktig faktor när en barnfamilj väljer att flytta hit. Det har vi några exempel på.

Ett varningens finger kommer från Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och regionalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

– Vi måste komma ihåg att det kan variera mellan människa och människa, men det är främst 18–35-åringar som faktiskt flyttar över en kommungräns och då behöver man vara ett ställe som är intressant för just den ålderskategorin, säger Mellander, vars specialområde är migrationsmönster.

Hon varnar för att ställen som unga flyttar ifrån blir ställen som unga sällan vill flytta till.

– På ställen som många unga flyttar ifrån under en lång tid så blir medelåldern allt högre och dessa utvecklas för att bli en plats för just denna grupp. Och det kanske inte är så jätteattraktiva ställen för den lättflyttade gruppen i åldrarna mellan 18-35, säger hon och berättar om faktorerna som styr flyttandet.

– Det är främst tre faktorer som styr: utbildning, jobb och för att man vill komma åt en hel livsstil som finns i den nya kommunen eller kanske saknas i den nuvarande. 

Det sistnämnda är exempelvis ett större utbud och variation av upplevelser att konsumera med större kulturutbud, fler restauranger och kaféer. 

Hon håller däremot med om att ett starkt samarbete mellan kommun och näringsliv är viktigt för att utforma strategier inför framtiden.

– Det kommer dock aldrig att räcka med att bara förändra bara en eller två saker utan det kommer att krävas en hagelskur av åtgärder.

Hur marknadsför man då sin kommun för att locka fler?

– Det är att alla som bor här talar väl om Aneby och kan berätta om att de trivs bra här, att det är en bra ort att leva och verka i. Har vi 6600 personer som går ut och säger det så är den bästa marknadsföringen vi kan tala om, säger Ola Gustafsson, och Charlotta Mellander instämmer i att kommuninvånarna är viktiga.

– När de pratar gott om kommunen för vänner och bekanta så är de platsens viktigaste marknadsförare.