Pendlare mellan Tranås och Ödeshög har förmodligen hittat småvägar för att snabbare ta sig mellan orterna, medan bussar och den tyngre trafiken letts om via Sommen.

Framöver är ytterligare byggnationer på gång i Tranås kommun, vilket kan komma att innebära trafikstörningar vid Industrigatan, Forsgatan, Vasagatan och Kanalgatan. Det gäller perioden 13 maj fram till den 30 juni.

På uppdrag av Tranås kommun påbörjar nu Kanonaden AB arbetet med att anlägga en parkering och ett dagvattenmagasin på Industrigatan, fastigheten Tärnan 6.

I samband med detta arbete anläggs även en ny gång och cykelväg på Forsgatan.