Nu har det börjat rulla igång, säger Björn Johansson.

Platsen som är mellan skolan och Linderås Lantteknik håller på att fyllas ut, och området som kommunen arrenderar av Linköpings stift, ska hägnas in av stängsel och sedan kommer containrarna ställas på plats.

Inom en snar framtid ska allt vara klart, jag kan inte säga exakt men det blir färdigt under hösten, Johansson.

Han gissar att kostnaden för anläggningen landar någonstans runt 75-100 000 kronor. Driften är JRAB:s ansvar och även tillsynen av att området hålls snyggt och rent.