Lars-Erik Fälth (C) har varit kommunstyrelsens ordförande under de senaste sexton åren. När han väljer att ta ett steg tillbaka för att istället bli fritidspolitiker, blir Beata Allen partiets förstanamn i Aneby.

Hon och partikollegorna lyfter fram Fälths insatser för kommunen, inte bara i kommunstyrelsen utan genom årtionden av politiskt engagemang.

– Att efterträda honom innebär stora krav på att förvalta arvet, att fortsätta att driva och utveckla Aneby i samma riktning, säger Beata Allen.

Hon får stöd av en lista med stor geografisk spridning.

– Vi känner oss väldigt trygga i Beatas händer. Hon är som klippt och skuren för det här jobbet, säger Carina Lindefalk som är relativt ny i politiken och gick med i partiet för ett år sedan.

Carina Lindefalk finns med som femte namn på kommunlistan, men står också på plats fyra för Centerpartiet i regionvalet.

– Jag kände ett ansvar för att engagera mig, inte bara tycka saker. Humanismen i Centern är viktig. Sedan var det framför allt i regionsarbetet som jag tyckte att partiet hade de bästa förslagen och jag kände: det här kan jag stötta, säger hon.

Centerns hjärtefrågor

Centerpartiet är av tradition mycket starkt i Aneby. De vill fortsätta att arbeta med partiets hjärtefrågor, som en levande landsbygd, valfrihet och ett tydligt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

– I Aneby har vi alltid haft en hög ambitionsnivå, säger Beata Allen om kommunens miljöarbete.

Ett ämne som kan väcka debatt är synen på strandskyddet. Centerpartiet vill ta bort det i sin nuvarande form för att ge kommunerna större möjlighet att fatta egna beslut.

– I Aneby har vi 70 sjöar och 200 kilometer strand. Det finns utrymme för att både utveckla och skydda, säger Tobias Kreuzpointner.

Enig kommun

Det råder ofta stor samstämmighet under debatterna i kommunfullmäktige i Aneby.

– Sverigedemokraterna lyser med sin frånvaro. Generellt har vi en väldigt bra samsyn i kommunen, säger Tobias Kreuzpointner.

Beata Allen pekar på en pragmatism i kommunen som innebär att man söker samförstånd och samarbete.

– När vi slår våra kloka huvuden ihop, som vi brukar göra, hittar vi lösningar. Vi vill ju alla Anebys bästa, säger hon.