Tillväxtavdelningen i Tranås kommun har fått i uppdrag att bjuda in byggherrar att lämna förslag på möjlig exploatering på Junkaremålens strand i etapp två.

Det finns dock en del krav att förhålla sig till, bland annat är marken ämnad för bostäder utan källarvåning. Dessutom rör det sig om max två våningar. Det är två kvarter med en total exploateringsyta om 2 900 kvadratmeter.

Utvalda intressenter får vidare arbeta med idéer, handlingar och ritningar i dialog med tillväxtavdelningen. Den byggherre som bedöms ha den bästa helhetslösningen för området tilldelas markanvisningen.

Vi tror att intresset för att bygga på denna plats är stort. Genom att låta fler komma med idéer öppnar vi upp för både kreativa och spännande förslag, säger Tom Johannesen i ett pressmeddelande.

Det är fritt fram att lämna in idéer och ritningar fram till och med den 13 september. I november tas ett beslut om vem som tilldelas markanvisningen.