Under förra året dog 113 svenskar i bränder, vilket är det högsta antalet på sju år enligt statistik från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nu menar Brandskyddsföreningen att kommuner måste ta ett större ansvar och arbeta mer med individanpassat brandskydd för de äldre.

Tittar man på brandstatistiken kan man se att äldre människor är kraftigt överrepresenterande. Det är i bostäderna som i princip alla omkommer också, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Det är fler och fler som förväntas bo hemma under längre tid, även när man blir äldre och har svårt att röra på sig. Då menar vi att man också måste anpassa brandskyddet efter de förhållandena, fortsätter han.

Aneby kommun arbetar delvis med individanpassat brandskydd, men inte fullt ut.

Eftersom nationella riktlinjer saknas uppmanar Brandskyddsföreningen nu alla kommuner att inkludera individanpassat brandskydd i kommunala handlingsprogram samt att frågor om brandskydd ska ingå i rutinerna för biståndshandläggning.

I den stunden man får hjälp från hemtjänsten är det ett tecken på att man inte har samma förmåga som tidigare. Man kanske inte har så lätt att komma upp ur sängen, att man inte hör brandvarnaren som ringer, säger Lars Brodin.

Idag står det inget om individanpassat brandskydd i kommunens handlingsprogram. Ett nytt sådant kommer att skrivas år 2019.

Bo Christensson, räddningschef i Aneby, menar att man inte arbetar med individanpassat brandskydd enligt Brandskyddsföreningen, men att man arbetar brandfrämjande på andra sätt.

Vi har istället jobbat med konceptet Säker by där vi har utbildat sju byar i sjukvård, brandskydd och hjärt- och lungräddning. Brandskyddsföreningens koncept har vi inte kört regelmässigt. Men jag vet att det finns och att det finns önskemål att vi ska göra det.

Att man har valt att inte använda individanpassat brandskydd beror delvis på att det inte finns resurser i kommunen, menar Bo Christensson.

Vi har valt att inte göra det för att vi inte har resurser. Vi har valt att göra Säker by istället, vi kan inte göra allt utan får välja att göra det som vi tror mest på.

Sedan finns det saker gällande detta vi tittar på vid bostadsanpassning. Då sätter vi dit spisvakter till exempel i vissa lägen, men inte i alla, säger Bo Christensson.