Den senaste tidens regn har lett till att det inte längre är lika stor risk för bränder i skog och mark. Räddningstjänsten sänker därför brandrisken till låg.

De övre marklagren är fuktiga men det är fortfarande mycket torrt i de undre marklagren, uppger Räddningstjänsten. Dessutom ökar risken för bränder vid åska.

Därmed kvarstår det tidigare eldningsförbudet, som innebär att man endast får grilla i villaträdgård eller motsvarande.