Aneby är fortfarande en attraktiv kommun för bostadsköpare. Utbudet är litet och småhus och villor säljs i vanliga fall mycket snabbt.

– Det mesta går relativt fort. Vi kommer igång med budgivningen efter visningarna, det normala är att fastigheten säljs inom två-tre veckor, säger Fredrik Lennings.

På visningarna syns många potentiella köpare från andra delar av länet. Andra har växt upp i Aneby och väljer att flytta tillbaka efter studier på annan ort.

– Vi ser att 80- och 90-talisterna kommer tillbaka. Det finns en trygghet och glädje i att växa upp i kommunen, säger Johan Lennings.

Mäklarbröderna Johan och Fredrik Lennings har sett en uppåtgående trend i Aneby under det senaste året. Under samma tid har priserna i storstäderna stagnerat eller gått ned.

– Vi har inte alls märkt av det. Vi drabbas inte som de större städerna.

Stabil ökning

En orsak till de vikande priserna i storstäderna tros vara köparnas osäkerhet kring de förändrade amorteringskraven.

Oron kan faktiskt gynna de mindre kommunerna. När köparna inte längre vill ta stora risker, söker de sig istället till platser med "mer hus för pengarna", menar Johan Lennings.

– Det är en ganska sund effekt för de lite mindre kommunerna, där det finns en mer stabil uppgång. Man köper inte för att spekulera utan för att bo och trivas här, säger han.

Litet utbud

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Aneby närmar sig nivåerna i kommuner som Tranås och Eksjö.

Det enda orosmolnet är att utbudet av småhus inte riktigt räcker.

– Det finns för lite utbud mot vad det finns köpare, säger Fredrik Lennings.