Intresset för biodling har verkligen ökat de sista tio åren, berättar Olle Andersson som kommer att ansvara för kursen under våren.

Olle Andersson har hållit i liknande kurser i över 20 år. Han är ordförande i Burseryd biodlarförening utanför Gislaved. På grund av att det finns för få kursledare kommer han att åka till Vuxenskolans lokaler i Vaggeryd under våren för att undervisa en kväll i veckan.

Papper och penna är det som behövs då vi startar de fem första kvällarna med teoretisk kunskap. Sedan blir det praktisk biodling då man får lära sig handskas med bin. Vi kommer att göra besök på en föreningsbigård.

Det fanns en biodlarförening i Vaggeryd som lades ned för fyra år sedan. Målet är att åter igen starta Norra Östbo biodlarförening och genom kursen inspirera till att få aktiva medlemmar.

Rekryteringen av medlemmar lockar vanligtvis personer runt 30-årsåldern. En del har inspirerats av äldre släktingar som haft biodling och därmed fått ett nyvaknat intresse för att komma nära naturen. Intresset väcks även hos yngre ungdomar, säger Olle Andersson.

Han har sett att det blivit en ökad trend och det är en positiv faktor för miljön. Bin behövs för pollinering och därmed möjlighet för goda skördar av växtlighet och utbyte av frukt och bär.

Anledningen till den ökade uppmärksamheten tror Olle Andersson är en ökad medvetenhet om miljöfrågor.

Miljöförändringar har blivit som en väckarklocka. Till exempel har bidöden påverkat biodlingen över hela Sverige.

Bidöden orsakas av varroakvalster som skadar bin i larvstadiet och till slut dör hela bisamhället.

Therese Hammargren som i slutet av förra året fick miljövårdspriset tillsammans med Charlotta Carlén för kunskap inom biodling är positiv till kursen.

Det finns plats för flera biodlare i Vaggeryd och pollineringen behövs. Det är bra att gå en kurs, det var så jag själv började, säger Therese Hammargren. Hon ser också ett ökat intresse för biodling.

Jag märker att det skrivs mer om både pollinering och biodling. Jag tror det påverkar människor intresse att vilja lära sig mer.

Olle Andersson ser fram emot att hålla vårens undervisning.

Det är tretton anmälda till kursen, men det får alltid plats lite fler deltagare. Vi skulle kunna vara upp till cirka 20 personer, säger Olle Andersson.