26 kubikmeter kaffe.

50 000 besökare, från ett 50-tal länder.

555 utställare från 28 länder.

20 ton mat.

85 000 kvadratmeter monteryta.

131 000 kvadratmeter demo-yta, utmed en 7 kilometersslinga.

22 matställen.

147 toaletter.

22 hektar parkeringsyta för 9000 fordon, varav 100 är bussar.

220 arbetande för Elmia Wood.

6200 arbetar i utställarnas montrar.

5500 kubikmeter flis används till marken att gå på.

55 containers med grot flisas i montrarna.

200 kubikmeter timmer sågas upp.

300 kubikmeter ved att hantera och klyva i montrarna.

1000 ton grus till mässans vägar.

15-20 kilometer elkabel fördelar ström till montrar och shower.

200 journalister från alla kontinenter besöker mässan, totalt 24 länder.

Mässområdet består av 250 hektar stort skogsområde med 15 hektar stora fältytor.