Det rådde stor samstämmighet under budgetdebatten på måndagens kommunfullmäktige. Samtliga partier yrkade bifall för kommunstyrelsens förslag. Ingen representant från Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet var närvarande.

Budgetberedningen fick mycket beröm för sitt arbete och flera ledamöter betonade att förslaget är väl avvägt och rimligt.

Som tidningen har skrivit tidigare beräknas årets underskott till 12, 4 miljoner kronor.

– Det ser oerhört mycket tuffare ut, framför allt för den sociala avdelningen, och det ser likadant ut för samtliga kommuner i länet, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Underskottet leder inte till några akuta åtgärder eller skattehöjningar, utan kommunen genomför istället en noggrann genomlysning av verksamheterna.

– Det finns alltid önskemål och behov och de är större än plånboken. Så har det varit även i detta budgetarbete, säger Lars-Erik Fälth.

Jan-Olof Adolfsson (MP) saknade initiativ från kommunen i frågor som rör miljö och kollektivtrafik.

– Är detta verkligen en icke-fråga i Aneby? frågade han.

Fälth svarade att miljöfrågorna istället behandlas i den reviderade strategiska planen.

Irene Oskarsson (KD) lyfte fram kommunens arbete som ett föredöme för andra.

– Det är det här som är Anebys styrka. Vi kan föra ett samtal, hitta olika ingångar, men också vara överens i väldigt mycket, säger hon.

Höglandsnämnd stoppad

Kommunfullmäktige lyckades däremot inte komma överens när det gällde en gemensam överförmyndarverksamhet för fem kommuner från Höglandet.

Enligt förslaget ska Aneby dela på ansvaret tillsammans med Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö. Andra kommuner har redan godkänt förslaget, men Anebys beslut dröjer.

Flera ledamöter var kritiska till att själva utredningen saknades i beslutsunderlaget.

– Jag vill ha hela underlaget när jag fattar ett beslut, det är en princip, säger Jimmy Henriksson (L).

Det finns ännu vissa oklarheter när det gäller antalet ledamöter i den nya nämnden. Det kan bli en eller två ledamöter från varje kommun, fem eller tio totalt.

Det är inte heller bestämt om överförmyndarverksamheten ska ha ett gemensamt arkiv eller om dokument ska förvaras i respektive kommun.

Efter en jämn votering beslutade kommunfullmäktige att avvakta med beslutet om en gemensam överförmyndarverksamhet.

Frågan kommer att återupptas på nästa kommunfullmäktige den 10 september.