Perspektiv

När vi läste detta ringde en klocka som talade om att det nog inte är så allvarligt som det låter. Och vi fick rätt.

Hela upplägget pekade rakt på att oppositionsrådet bara var ute och fiskade efter bekräftelse, och alla vi som misstänkte att det var ett spel för gallerierna fick rätt. Det var inte första gången som han bytte fot i en fråga. Vi minns alla bytet från höger till vänsterfot när det gällde Ekmarkspark. Från ett JA till byggandet i Ekmarkspark bytte han till ett NEJ, lagom till den intensiva valkampen, i vilket syfte tror ni? Men det blev ingen fiskelycka med tanke på hur många procent man tappade av väljare mot 2014 (13 procent).

För att återgå till Hoola Bandoola, det känns inte riktigt trovärdigt. Märkligt är även att Stenqvist utser sig själv till oppositionsråd, enligt §19 i reglementet för kommunstyrelsen står det att det är fullmäktige som utser råden. Efter ett medborgarförslag så blev rollen som oppositionsråd ifrågasatt. Behövs den överhuvudtaget, kanske räcker det med en halvtidstjänst?

Kanske är det svårt att förena rollen som oppositionsråd med att driva opposition.

De lyhörda med uppfattning