Karl-Erik Johansson, Äng

Begravningsgudstjänst har hållits i Barkeryds kyrka för Karl-Erik Johansson, Äng. Vid orgeln tjänstgjorde kantor Margareta Moberg som före akten spelade Dagen är nära av G F Händel. Evert Rydén sjöng till eget flygelackompanjemang Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad. Officiant var komminister Stefan Bärebring som höll griftetal och förrättade överlåtelsen.

Claes Kihlagård spelade på trumpet Jag har hört om en stad av L Lithell till flygelackompanjemang av Margareta Moberg. Gemensamt sjöngs Blott en dag, ett ögonblick i sänder och Tryggare kan ingen vara. Under stilla musik tog barnen Leif, Roger, Ann-Sofie och Benny med familjer, släkt och vänner ett sista farväl vid kistan. Evert Rydén sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström – L G och Till avslutning spelade Margareta Moberg på orgeln Largo av G F Händel. Efter akten följde minnesstund i församlingshemmet där Evert Rydén ledde samvaron. Evert Rydén sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding – G Norén – B Dixgård. Minnesgåvor har lämnats till Demensfonden, Alzheimerfonden, Barncancerfonden och Läkare utan gränser.