Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin ligger långt från målet och arbete pågår för att komma tillrätta med dem, framhöll Malin Wengholm (M), regionråd och ordförande i regionstyrelsen, då den fördjupade månadsrapporteringen för regionens verksamhet togs upp vid regionfullmäktiges junisammanträde i Jönköping.

Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, var även hon självkritisk vad det gällde väntetiderna för utredning och besök inom barn- och ungdomspsykiatrin i regionen. Målen uppfylls inte på långa vägar. Väntetiderna är till och med längre idag än för ett år sen.

Det som gör mig mest bekymrad just nu är barn- och ungdomspsykiatrin, förkunnade hon i talarstolen. Jag vet att det redan görs en del. Men det är inte nog. Här behövs en kraftsamling.

Det är oacceptabelt att unga som mår dåligt ska behöva vänta på att få hjälp.

Mia Frisk berättade om möten hon nyligen haft med unga flickor som drabbats av psykiska problem av sådant slag att sjukvården blivit inkopplad.

De vittnade om en skolsituation som skapar ångest och stress. Det är oroande att så många barn och tonåringar mår dåligt. Jag tror det behövs en ökad samsyn i samhället om vikten av att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

I regionfullmäktige finns en kraftfull opposition. S, V och Mp riktar återkommande skarp kritik mot den styrande alliansen. Men under junisammanträdet avstod man från att plocka billiga poäng på den bristfälliga barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Alla ledamöter tycks vara överens om att snabba åtgärder krävs. Men att detta är lättare sagt än gjort, eftersom det är stor brist på personal med nödvändig spetskompetens i hela landet.

Småländsk sparsamhet har i decennier genomsyrat först landstingets och sedan regionens verksamhet i länet. Länets vårdpolitiker har alltid lagt sig vinn om att hålla koll på kulorna. Dagens ledamöter följer ett väl upptrampat ekonomiskt spår, vilket Malin Wengholm inte utan stolthet redovisade under debatten i Rosensalen.

De positiva signalerna under årets första månader visar att vi är på rätt väg både vad det gäller omställningar och satsningar i hälso- och sjukvården och utvecklingen av länet. Samtidigt pekar helårsprognosen på ett överskott på 240 miljoner för 2017. Ett styrkebesked som stärker finansieringen av de investeringar som nu görs - främst på våra tre sjukhus - för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i länet.

Mer från regionfullmäktige:

Mer från regionfullmäktige: