Enligt SCB:s kartläggning ” 2016 så har män 13 procent mer i lön än kvinnor. Men är verkligen de yrken som har en hög andel män även de bäst betalda? Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan, blev nyfiken.

Det sägs ofta att kvinnojobben är väldigt dåligt betalda och att kvinnor borde välja mansdominerade yrken för att höja sin lön. Jag ville ta reda på om det här var en bra strategi, säger hon.

Först tog Charlotta Mellander reda på, med hjälp av SCB, hur stor andel (inte antalet) män respektive kvinnor som är anställda inom olika yrken.

Statistiken visar bland annat att kontorssekreterare och dataregistrerare är den mest kvinnodominerade yrkeskategorin, tätt följt av förskollärare och fridspedagoger. Det mest mansdominerade yrket är maskin- och motorreparatörer, följt av byggnads- och anläggningsarbetare.

Yrken med en mer jämn könsfördelning är administratörer i intresseorganisationer samt drift- och verksamhetschefer.

Sedan tog Charlotta Mellander reda på den genomsnittliga lönen i respektive yrke och jämförde det med den yrkesgrupp som tjänar mest: verkschefer och direktörer.

Det visade sig då att lönenivåerna inte alls hade ett tydligt samband med andelen kvinnor eller män i respektive yrkesgrupp. Frisörer, till exempel, som är ett kvinnodominerat yrke har en relativt låg lön - men det har jägare och fiskare också och det är exempel på två mansdominerade yrken.

Jag har alltså inte studerat om män tjänar mer än kvinnor - utan om yrken som består av en högre andel män har en högre genomsnittlig lönenivå och de har de inte. De har varken mer eller mindre, konstaterar Charlotta Mellander.

Du tjänar alltså inte på att byta till ett mansdominerat yrke, det finns välbetalda mansjobb och det finns välbetalda kvinnojobb.