REGERINGENS

Efter att inrikesminister Anders Ygeman (S) i tisdags meddelade att id-kontrollerna och transportöransvaret tas bort uppstod stor förvirring.

Varför hade regeringen fattat detta beslut och vad innebär det egentligen?

REGERINGEN

När nyheten släpptes var ingen mer förvånad än gränspolischefen i Malmö, Martin Svensson.

"Det här kom som en fullständig överraskning", sade han till Kvällsposten och förklarade att de skulle hålla ett extrainsatt möte för att avgöra hur de ska ställa sig till det.

Sverige har därmed snabbt och effektivt återgått till krismötestaktiken i migrationshanteringen.

MÅNGA

Det innebär en enorm belastningsökning för gränspolisen.

I nuläget arbetar 130 poliser med gränskontrollerna som har varit partiella och delvis av stickprovskaraktär. Enligt de nya riktlinjerna ska alla som passerar gränsen kontrolleras.

Detta medför kraftigt ökade resursbehov för gränspolisen. Hur dessa behov ska mötas har regeringen inte sagt något om.

TRANSPORTÖRANSVARET

Nu blir effekten att migranter utan id-handlingar kan ta sig till Sverige för att söka asyl. Detta minskar incitamentet för Danmark att upprätthålla gränskontrollerna mot Tyskland.

Under migrationskrisen visade sig Danmark nämligen väldigt villigt att agera transitland. Detta kan bli ett stort problem.

I norra Tyskland finns ännu stora grupper migranter som lever utanför samhället i väntan på att kunna ta sig vidare till det land de vill söka asyl i, främst Sverige.

Det kan inte uteslutas att Sverige till följd av regeringens beslut kommer att uppleva ännu en topp i mottagningen med stora mängder asylsökande. Detta kommer knappast att gagna statsminister Stefan Löfven eller hans regering.

FRÅGAN

Hittills har det varit väldigt svårt att förutse regeringens agerande i gränsfrågorna. Den verkar närmast vara helt i avsaknad av en plan och fatta beslut allteftersom utan vidare framförhållning.

Därför kom gränskontrollernas införande som en chock och även när det var dags att förlänga dem var det ingen som visste hur regeringen avsåg att agera.

MYCKET

Kommissionären med ansvar för inrikes frågor, Dimitris Avramopoulos, har i april efter en fråga från Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley gjort klart att de svenska id-kontrollerna inte är förenliga med EU-rätten.

Att regeringen efter allt som har hänt inte klarar av att hantera detta på ett mindre villrådigt sätt än att åter slunga ut migrationssystemet i kaos är dock minst sagt bedrövligt.