I Södra Kedums kyrka hölls fredagen den 20 mars begravningsgudstjänst för Åke Gilbertsson, Vedum. Som inledning spelade kantor Britt-Marie Gidstedt på orgel, Amazing grace (trad). Solist var Mattias Svensson som sjöng, Tack o Gud av J. A: Hultman.

Officiant var Kyrkoherde Lovisa Carlsson som i sitt griftetal utgick från Jes. 64:8, ”Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand”.

Vid båren i kyrkan tog syskon med familjer, övrig släkt och vänner avsked. Solisten sjöng, Jag har hört om en stad av L. Lithell och som avslutning spelade kantorn Som en bro över mörka vatten av P. Simon. Åkes minne hedrades med vackra blommor och minnesgåvor till Cancerfonden. Gravsättningen ägde rum i kretsen av de närmaste på Södra Kedums kyrkogård. Efteråt hölls minnesstund i Kedumssalen.