Det som eventuellt kommer finnas kvar är att Arbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten ingå i servicekontor som drivs av Statens servicecenter. Det handlar främst om att ge besökare allmän information, vägleda dem till och i de digitala tjänsterna. Närmaste bemannade kontor kommer att vara i Nässjö och Linköping vilket medför att myndighetens lokalkännedom kommer att försvinna.

När Arbetsförmedlingens kontor läggs ner får det stora negativa konsekvenser för Tranås kommun. De grupper som drabbas hårdast är långtidsarbetslösa och språksvaga, vilket är den största delen av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta är även en stor grupp som medför stora kostnader i kommunens budget.

Relaterat till artikeln

Dessa människor har oftast sämre mobilitet och i högre grad saknar oftast personlig drivkraft att förändra sin situation och att ansvaret för dessa grupper i större utsträckning kommer att falla på kommunen. Processen med att få människor i arbete kommer att ta längre tid och samordningen mellan kommun och myndighet kommer att ske på ett mera strukturerat och mindre organiskt sätt. Det innebär att enkla kontakter, snabba möten och sämre personkännedom kan väntas och försvåras. Avvecklingen riskerar även att försämra möjligheten till kompetensförsörjning för näringslivet då lokalkännedomen försämras.

Ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen, påverkar det den redan svåra situationen som finns kring samordning av insatser. Om den försvåras ytterligare ger det negativa effekter då mer kommunala resurser kommer att krävas inom ekonomiskt bistånd. Vi ser redan nu att ekonomin är ansträngd och att förslag på höjda skatter är en lösning.

Detsamma gäller förändringarna i Arbetsförmedlingens budget och insatser för lönestöd. Även där blir effekten att ett allt större ansvar och ekonomisk belastning kommer att läggas över på de kommunala verksamheterna. Varför är våra kommunpolitiker så tysta? Ser de inte vad som håller på att hända?

EN OROLIG SKATTEBETALARE!

LÄS MER: Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet

LÄS MER: Så slår nedskärningen på Arbetsförmedlingen: "Finns så klart en oro"

LÄS MER: Efter Arbetsförmedlingens neddragningar – så satsar Montico på jobbsökande