Jönköping tillhör de län i landet som är flitigast med att skriva ut medicinen Xanor till patienter med svår ångest. Preparatet tillhör gruppen bensodiazepiner och är starkt beroendeframkallande. Nedtrappningen likställs med avgiftning vid heroinmissbruk.

Xanor

Xanor är en narkotikaklassad medicin som används vid svår ångest.

Beroende kan uppstå efter ..

Xanor

Xanor är en narkotikaklassad medicin som används vid svår ångest.

Beroende kan uppstå efter två, tre veckor, hos känsliga personer.

Preparatet tillhör gruppen bensodiazepiner, men finns inte med på listan över benso-läkemedel som landstinget rekommenderar.

Jönköping är bland de flitigaste länen i landet med att skriva ut Xanor.

Personer som blivit beroende och vill trappa ner bör göra det i samråd med läkare. Att sluta tvärt med Xanor kan innebära stora risker.

Flera läkare som tidningen har varit i kontakt med understryker att preparatet dock fyller sin funktion och kan vara lämpligt för patienter som får svåra ångestattacker, men endast vid tillfällig behandling.

Men på flera håll har det framkommit att läkare inom primärvården och öppenpsykiatrin skriver ut recept för flera månader i sträck, och patienter riskerar därmed att bli beroende.

De riktlinjer som vården har att följa finns i faktadokument på landstingets hemsida. Här står tydligt att bensodiazepiner, endast ska användas för kort behandling och aldrig som ensam åtgärd. Två veckor anges som kort tid.

Annons

Enligt Staffan Ekedahl, distriktsläkare och koordinator för primärvården, finns Xanor inte ens med på listan över rekommenderade läkemedel, just på grund av de stora riskerna att bli beroende. Ändå är det så flitigt använt.

Hur det kommer sig har han inget svar på.

– Det här visar att vi måste utbilda, informera och uppmärksamma det här ännu mer. Varje gång ett läkemedel skadar mer än det hjälper är ett misslyckande, säger Staffan Ekedahl.

Mårten Lindström är länets läkemedelsstrateg. Han uppger att det är väl känt att användandet av bensodiazepiner ligger högt i länet. Men att Xanor utmärker sig hade han inte full koll på.

– Faktadokumenten och de rådgivande listorna ska följas, det är min syn. Det här måste vi uppenbarligen jobba mer med, säger Mårten Lindström.

Maria Frisk (KD), landstingsråd med ansvar för psykiatrifrågor, säger att frågan är viktig.

– Precis som vi jobbar med att aktivt minska den felaktiga förskrivningen av antibiotika måste vi jobba med den här sortens läkemedel. Jag tycker att detta är en fråga som läkemedelskommittén måste ta tag i. Det vi kan göra från politiken är att ta reda på hur och varför det ser ut som det gör, säger Mia Frisk.