Det nya datasystemet har bred spridning, från förskolan till och med gymnasiet.

– Det är en oerhörd fördel, tycker Elizabeth Lindlöf.

Spindel i nätet

Som systemadministratör fungerar hon som spindeln i nätet för schoolsoft, som har ersatt tidigare dataprogram. Syftet är att förenkla kommunikationen mellan hem och skola.

Bland annat ska pedagogerna via systemet kunna hantera omdömen, frånvaro samt sprida information om exempelvis läxor. Schoolsoft finns även som app för mobiltelefonen.

Såväl elever som föräldrar rekommenderas att gå in på schoolsoft varje dag.

När ungefär en och en halv termin har gått sedan starten kan Elizabeth Lindlöf inte känna sig annat än nöjd.

– Det har gått helt fantasiskt bra, säger hon.

Enligt Lindlöf tycker såväl lärare som föräldrar att det nya datasystemet är bra.

Annons

– Jag har fått många positiva reaktioner från föräldrar, inte minst de som har barn med särskilda behov. En åsikt är att det har blivit mycket lättare att ha koll på barnens läxor.

Hittills har systemadministratören bara fått en negativ kommentar.

– Det var från en förälder som inte har internet. Fortfarande går det att få veckobrev i pappersformat, om man saknar internet. Men så är det verkligen inte för många.

Registrering

Varje inloggning i systemet registreras, vilket är till stor nytta för lärarna.

– Vi når fler föräldrar nu, än när det skickades ut lappar. Sedan finns alltid de föräldrar som aldrig går in på schoolsoft, men dem nådde vi inte ut till tidigare heller.

Invandrarfamiljer med bristande kunskaper i svenska kan ha svårt att ta till sig den information som läggs ut i datasystemet.

– Men det har ju inte med programmet, utan med språket, att göra.

Lärarna har riktlinjer att följa. Till exempel ska framåtsyftande planering läggas in i systemet.

– Naturligtvis tar det olika lång tid för dem att lära sig, men så är det med allt som är nytt.

Enligt Elizabeth Lindlöf utvecklas programmet hela tiden.

– Systemet blir bättre ju fler år man jobbar med det. Närmast ska vi se till att skaffa ytterligare en inloggning för registrering av betyg. Det är något som kommunens dataavdelning arbetar med.